لوییس سالیوان پدر معماری مدرن

رکود اقتصادی سال ۱۸۳۱ بسیاری از زحمات «فرانکفرنس» را بر باد داد و او به واسطه مشکلات مالی مجبور به اخراج «سالیوان» شد. دراین زمان «سالیوان» به شیکاگو رفت تا در جریان ساختمان سازی آن شهر که پس از وقوعیک آتش سوزی گسترده در سال ۱۸۷۱ آغاز شده بود شانس خود را بیازماید. او خیلی خوششانس بود که موفق شد در کنار «ویلیام لبارون جنی» مشغول به کار شود. «جنی» اولینمعماری است که از اسکلت فلزی در اجرای ساختمان بهره برده. پس از کمتر از یک سالفعالیت در کنار «جنی»، «سالیوان» به قصد تحصیل بار سفر بست و یک سال در دانشگاه هنرپاریس مشغول به فراگیری شد. پس از اتمام دوره آموزشی به شیکاگو بازگشت در حالی کههنوز هجده سالگی اش تمام نشده بود. او چند سال بعد را به فعالیت در کنار معمارانمختلفی گذراند تا اینکه در سال ۱۸۷۹ «دانکمار آدلد» معمار مشهور آن زمان، "سالیوان" را استخدام کرد و یک سال بعد او را در شرکت خود شریک کرد. این اتفاق سرآغاز دورانپیشرفت و موفقیت سالیوان بود. طی این سال ها «سالیوان» و «آدلد» موفقیت هایی پیدرپی به دست آوردند که از جمله آنها می توان به طرح و اجرای تالار سخنرانی شهرشیکاگو در سال ۱۸۸۹ اشاره کرد که در پایان پروژه «سالیوان» و «آدلد» طبقه بالای اینساختمان را به عنوان آتلیه خود انتخاب کردند. از دیگر موفقیت های این دو شریک میتوان به ساختمان واگن سازان (Wainwright Building) در سنت لوییس اشاره کرد که اولینآسمانخراش تاریخ معماری جهان به شمار می رود.

«لوییس سالیوان» اولین معماری است کهروش صحیح استفاده از اسکلت فلزی در ساختمان های بلند و مزایای آن را به طرز بهینهای مورد استفاده قرار داد. از آنجایی که در ساختمان هایی که با اسکلت فلزی بنا میشوند معمولاً غیر یک یا دو دهنه دیوار برشی در سایر نقاط ساختمان نه تنها عضوباربری وجود ندارد که به عنوان مثال از دیوارهای ساختمان فقط به دلیل پوشندگی ومحافظت سرمایی گرمایی استفاده می شود و هیچ خاصیت باربری ندارد. «سالیوان» با علمبه این نکته در ساختمان های بلند از پنجره هایی با ابعاد بزرگ بهره می برد که نهتنها باعث روشنایی بیشتر فضای داخلی می شد که با حذف دیوارها و ضخامت پائین شیشههای پنجره سطح مفید ساختمان افزایش یافت.

توجه سالیوان به مزایای اسکلت فلزی موجبشد محدودیت های دست و پاگیر مهندسی که همیشه بر سر راه طراحان معمار وجود داشته استتا حدی از بین برود و این تحولی شگرف در معماری مدرن را باعث شد. در سال۱۸۹۰سالیوان» یکی از ۱۰ معمار منتخبی بود که برای اجرای ساختمان «نمایشگاه جهانیکلمبیا» که قرار بود در سال ۱۸۹۳ در شیکاگو برگزار شود انتخاب شد. ساختمانی کهبعدها «شهر سفید» لقب گرفت.

از دیگر شاهکارهای خلق شده «سالیوان» می توان بهساختمان عظیم ترمینال شیکاگو و «دروازه طلایی» که طاقی است عظیم که در «شهر سفید» قرار دارد اشاره کرد.

شراکت «آدلد» و «سالیوان» پس از اجرای فروشگاه زنجیره ای «کارسون پیری اسکات» به اتمام رسید و در پی انحلال شرکت «سالیوان» یک دوره بیستساله را با سیری نزولی چه در زمینه مالی و چه زمینه احساسی سپری کرد. از او به پاستلاش ها و زحمات بسیار در هنر معماری بارها تقدیر شد و در سال ۱۹۲۲ به عنوان یکطراح خبره از مسابقه ای که برای طرح و اجرای «برج تریبیون» برگزار شده بود شدیداًانتقاد کرد. یک برج با اسکلت فلزی و نمایی از سنگ که ساختمان های سنگی معماری گوتیکرا تداعی می کرد اما سالیوان یک تحریف بزرگ تاریخی را در طراحی آن کشف کرده بود.لوییس سالیوان» عاقبت در چهاردهم آوریل ۱۹۲۴ در شیکاگو چشم از جهان فروبست. «فرانکلوید رایت» که به نوعی شاگرد او محسوب می شد مراسم تدفین این معمار بزرگ را که درزمان مرگ فقیر و تنها در اتاق هتلی در شیکاگو درگذشته بود آبرومندانه برگزار کرد. اکنون که سال ها از مرگ او می گذرد هنوز تاثیر تفکرات این اولین معمار پیشرو درمعماری جهان به چشم می خورد

/ 0 نظر / 5 بازدید