معماری ارگانیک

خانه رابی،شیکاگو ۱۹۰۹- یکی از مشهورترین خانه های رایت است که به طور کامل المان های((
پریری)) را نمایان می سازد.این خانه ها اولین مدل از حالت گرایی دراماتیک وسه بعدی
بودندکه ((وایت من))با آواز در مورد این خانه هامی گفت: ((نفس های عمیقی از فضا
می کشم….زمین
در راست وچپ من جریان دارد…چه جاده بزرگی تومرا بهتر از
خودم درک می کنی….
))واین بودموضوع امریکا که برای اولین بارتوسط صفحات وحرکت
های افقی رایت فرم معماری پیدا نمود ودر دهه اول قرن دراطراف شیکاگو ساخته
شدند.

خانه رابی،شیکاگو - معماری ارگانیک

خانه رابی،شیکاگو - معماری ارگانیک

ساختمان اداری
اس.سی.جانسون برادران.ویسکانسین۳۹-۱۹۳۶ .

تمام بد نه ها
منحنی شکل هستند چونکه پلان مدول دایره دارد. پنجرها ی نواری وسقف ساختمان از شیشه
هستند. ستونها از بتن بوده وبفرم چتر میباشند.برج آزمایشگاه درسال ۱۹۵۰ تکمیل
شد.


مفهوم
رمانتیک

انسان ها به
خصوص انسان های اولیه، خردمندانه با طبیعت زندگی کرده اند که حاصل عشق و تمایل او
به ارتباط همزیستانه آثار هنری، ادبی و معماری بوده است.این عشق باعث ایجاد جنبش های هنری و گرایش های رمانتیک در
هنر و معماری شد.
هنرمندان رمانتیک تفکرات و احساساتی فراتر از زمان و مکان
خود داشتند و علت اصلی مخالفت با رمانتی سیسم همین مسأله است که فرآیندها و راه حل
ها پاسخگوی نیاز مردم آن عصر نمی باشد و ذهن مردم متوجه گذشته ای می شود که بهتر
بود. خلاقیت بشری که اساساً به امور اسطوره ای وابسته است باید به نوعی رمانتیک
دانست. و هر کسی را که معتقد باشد معماری علاوه بر تمام امور باید احساسات انسان را
نیز ارضا کند باید رمانتیک دانست.

ارگانیک در
باغ ژاپنی

مفهوم
ارگانیک

فلسفه ی طراحی
معمارانه مربوط به اوایل قرن بیستم که

بیان می دارد یک بنا باید ساختار و پلانی داشته باشد که
نیازهای کارکردی آن با محیط
طبیعی اش همساز باشد و فرم یک وضوح عقلانی و
کلیتی یکپارچه به خود بگیرد. شکل ها یا فرم ها درچنین حالتی اغلب خطوط طراحی نامنظمی هستند و به نظر می رسد به فرم های موجود در
طبیعت شبیه می باشند(معماری انداموار
یا اندامین معادل فارسی آن می
باشد).

معماری
ارگانیک ترکیب ساختمان با طبیعت و نه تحمیل ساختمان بر طبیعت است.مشخصه ی مربوط به
اشکال و فرم های دارای خطوط کناره ی نمای نامنظم، که به نظر می رسد به خطوط کناره ی
نمای گیاهان یاحیوانات زنده شباهت دارند باشد. مفهوم سبک “‌ ارگانیک ” نیز همانند
بسیاری از دیگر مفاهیم به کار گرفته شده در معماری ، از رشته های دیگر وام گرفته
شده،وزمانی که برای معماری و ساختمان به کار می رود، تعیین حدود آن مشکل است . این
مفهوم ، روابط هماهنگ بین کل و جزء را در خود جای می دهد.اما همچنین با فرایندهایی
طبیعی همچون تولد و رشد و مرگ ارتباط دارد . معماری ارگانیک کم وبیش همان
اجتماع ارگانیک است و همان طورکه یک اجتماع ارگانیک بایداز قبول آنچه که از
خارج به زندگی تحمیل می شود وبا طبیعت وخصوصیات نوع انسان مغایراست،
سرباز زند،یک معماری ارگانیک هم نمی تواند مقهوروتسلیم قوانین
زیبایی شناسی یا ذوق ساده یک فرد باشد.معماری ارگانیک باید بهر انسان آنچنان مکان
مناسبی برای کار و زندگی تقدیم کند که او بتواند از بودن در آن خود را خوشحال و
مفید احساس کند.

سیر
مفهوم ارگانیک

شاید قوی ترین
ساخت و ساز ها و قدیمی ترین آنها را معماری انسان های اولیه در غار ها بتوان گفت.
یونانیان قدیم نیز به طبیعت به دیده احترام مینگریستند.که معبد دلفی بهترین مصداق
طراحی شهری یونان باستان باتدبیری مشهور به”استقرارآتنی“ ساختمان نوع نظام سازه ای
و ساختمانی مصنوع بشر که خود را با قواعد طبیعت مبتنی بر بهترین استفاده از
توپوگرافی ،خطوط میزان و رد پای حیوانات هماهنگ می سازد
.

لئوناردوداوینچی به طبیعت اعتقاد داشت او با کلامی دانته
وار نوشته است ” نقاشی فرزند زاده طبیعت است ” و با اشراف به دیرینگی ازلی طبیعت،
تا به آنجا پیش رفت که معتقد بود " نقاشی پایدار می ماند زیرا مستقیما از
طبیعت سرچشمه می گیرد ،در حالی که موسیقی بلافاصله پس از اجرا می میرد
" .
این باور ، احترام تعصب آمیز و سر سپردگی وی را به طبیعت نشان می دهد. به نظر او
هنر باید با طبیعت سازگار باشد . تصویر کلی او از خلاقیت گونه ای "نو اوری ضمن حفظ
وفاداری" به طبیعت بوده است. به اعتقاد میکل آنژ فرمی که هنر مند به مصالح می بخشد
نه تنها ذهن هنرمند ،بلکه از پیش در خود مصالح وجود دارد . بنابر این هنرمند همواره
در کشاکش متافیزیکی با فرم و اسرار طبیعت است و این فرایندی است مکاشفه آمیز که از
طریق آن هنر مند توده فرمی را که از قبل در ذهن خود و نیز در مصالح نهفته است ،کشف
می کند.شاید این همان موضوعی باشد که فرانک لوید رایت همواره در بحث مصالح به آن
اشاره می کند.باآنکه رایت به طبیعت عشق می ورزد ،شاید هیچگاه نتوانست مانند میکل
آنژ به سرشت خارق العاده مصالح دست یابد. رایت و بسیاری از معماران که در طلب یاد
گیری از طبیعت هستند بسیاری از اسرار طبیعت ، جنبه های مختلف آمیختن طبیعت با سایت
،استقرار ساختمان روی آن ، جهت یابی آن، آثار جنبی حرارتی و اقلیمی و گاه حتی جنبه
های مختلف فرمی طرز تشکیل ساختمانی طبیعت را فرا گرفته
اند.

معماری
ارگانیک در آمریکا در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لوئیس سالیوان شکل گرفت.اوج شکوفایی
این نظریه را در نیمه اول قرن ۲۰ در نوشتار ها و طرح های فرانک لویدرایتمشاهده
کرد.به اعتقاد فرنس « بر اساس نظریه ارگانیک ، همه فرمهای طبیعی پویا ( دینامیک
) هستند نیروها و فشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند ، کشش ماهیچه ها و
مفا
صل هنگامی که موجود حرکت می کند ، طرح رشد و گسترش که در فرم
گیاهان و صدفها دیده می شود . تصویری از یک شکل زنده
است».

فرم و
عملکرد

فرم بر اثر بر
همکنش با طبیعت است که شکل می گیرد یک موجود زنده برای بقا به قابلیت هایش برای
پاسخگویی به محیط وابسته است . چگونگی روابط تضمین کننده بقا عامل مؤثر در ایجاد
فرم و تکامل آن است .

طبیعت
در معماری

در دنیای ما
هر ایده جدید ریشه در کشف تعدادی از زوایای پنهان طبیعت دارد که به گونه ای شگفت
آور از طریق مشاهده و باز تابهای طبیعی آشکار می شوند .

۱- استفاده
بهینه از مصالح

۲- بیشینه
سازی توان سازه ای

۳- بیشینه
سازی حجم فضای محصور

۴- ایجاد
بالاترین نسبت استحکام به وزن سازه

۵- استفاده از
تنش و کرنش به عنوان مبنای کارایی سازه ای

۶- ایجاد محیط
های کارا از لحاظ انرژی ، به خوبی عایق شده و راحت ، بدون نیاز به استفاده از انرژی
خارجی.

۷- ایجاد
فرمهایی برای بهبود سیر کولاسیون هوا

۸- استفاده از
مصالح موجود در محل برای ساخت

۹- استفاده از
فرمهای منحنی شکل برای پراکنده سازی نیروهای وارده چند جهتی

۱۰- افزایش
کارایی ایرودینامیکی توسط فرمهای سازه

۱۱- عدم تولید
مواد سمی و مضر برای محیط

۱۲- طراحی
سازه هایی که به تنهایی توسط یک ارگانیزم قابل ساخت باشند

فرانک
لوید رایت (۱۸۶۹_۱۹۵۶)اسطوره معماری
ارگانیک

وی
مفاهیم را در جهت تصریح روابط میان طبیعت و معماری گسترش داد و به وضع دستورالعمل
هایی در خصوصی چگونگی ساخت فضاهای داخلی و خارجی بنا و استفاده از مصالح ساختمانی
سازگار با طبیعت پیرامون پرداخت.

 

فرانک لوید رایتمعماری ارگانیک

فرانک لوید
رایت به تحقیق یکی از مهمترین وخلاق ترین معماران ونظریه پردازان قرن بیستم می باشد
. این معمار در طی ۹۰ سال عمر پر بار خود (۱۹۵۹-۱۸۶۹) بیش از ۶۰ سال فعالیت مستمر
معماری داشته وحدود ۵۶۰ تا ساختمان اجرا نموده است.خانه اولیه رایت به نام خانه های
دشتهای مسطح معروف بودند، زیرا این خانه ها که غالبا در حومه شهر شیکاگو ساخته شده
بودند، در تلفیق وهماهنگی با دشتهای مسطح و سرسبز این نواحی طراحی شده
بودند.

از مشخصه های
بارز این ساختمانها می توان به پنجره های سرتاسری، کنسول نمودن بام ونمایش افقی آن
به موازات سطح زمین مسطح ونشان دادن مصالح در ساختمان اشاره کرد. از جمله شاخص ترین
نمونه های این ساختمانها از خانه روبی در حومه شیکاگو نام
برد.

تاثیر رایت در
معماری مدرن چندان است که نمی توان معماری او را در یک بخش مورد مطالعه قرار داد.
یکی از ویژگیها واحتمالاً مهمترین آنها کیفیتی است که رایت آن را معماری ارگانیک می
نامید. مراد رایت از معماری ارگانیک چه بود؟ به اعتقاد گیدیون که قدر آثار رایت را
نیک می دانست، این معمار توفیق نیافت با زبان و کلمات به توصیف و توضیح این اصطلاح
ساخته و پرداخته خویش موفق شود. پاره ای از اروپائیان نیز تعبیری خاص از معماری
ارگانیک دارند که احتمالاً منبع آن همان اندیشه ها و گفتارهای رایت است، ولی آن را
بیشتر به معماری عملکردی یا معماری توجیهی تعبیر کردند. اما اگر رایت در تعریف
ارگانیک به زبان کلمات توفیق نیافت، تعریف و تعبیر وی از این واژه، یا دقیقتر
بگوییم از این کیفیت، در زبان معماری کاملاً موفقیت آمیز و به راستی ستودنی است.
این کیفیت در پاره ای از آثار رایت بیشتر متجلی می شود و درخانه آبشار به اوج اعتلا
می رسد آن نوع معماری را به عرصه وجـود می آورد که چـون عوامـل طـبیعی مانند سنگ و
درخت و گیاه و گـل از درون طبیعـت می شکفد و اصالت و قوت آن نیز در همین از درون
شکفتگی و طبیعی بودن آن است. از این رو، در این نوع معماری هیچ تصنعی وجود ندارد و
معماری همان است که باید باشد. این تعریف البته این کیفیت را به تعبیر اروپایی آن
که در سطور بالا به آن اشاره کردیم نزدیک می کند، زیرا عدم تصنع، در این متن معنایش
می تواند این باشد که هیچ فرمی بدون توجیح و دلیل پدید نیامده است و همان گونه که
مظاهر طبیعت توجیح پذیرند، برای هر فرم از این نوع معماری، توضیحی می توان فرض
کرد.

در اوایل قرن
بیستم که به تدریج ایده های رایت در ساختمان هایش شکل می گرفت، دراروپاوامریکا
تکنولوژی به سرعت در حال گسترش وپیشرفت بود .این پیشرفت در زمینه های معماری، از
نظر تیوری واجرایی بسیار مشهود وبارز بود.اگر چه رایت با تکنولوژی مدرن مخالفتی
نداشت،ولی وی آن را به عنوان غایت وهدف تلقی نمی نمود. به اعتقاد رایت ، تکنولوژی
وسیله ای است برای رسیدن به یک معماری والاتر که از نظر وی همانا معماری ارگانیک
بود. او در ۲۰ می ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را با عبارت ذیل تعریف
کرد:

۱-طبیعت:فقط
شامل محیط خارج مانند ابرها،درختان نیز می باشد.

۲-ارگانیک:به
معنای همگونی وتلفیق اجزا نسبت به کل وکل نسبت به اجزا
میباشد.

۳-شکل تابع
عملکرد: عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم وعملکرد واستفاده از ابداع وقدرت
تفکر انسان دررابطه باعملکرد ضروری است. فرم و عملکرد یکی
هستند.

۴-لطافت: تفکر
وتخیل انسان باید مصالح وسازه سخت ساختمان را به صورت فرمهای دلپذیر و انسانی شکل
دهد.همانگونه که پوشش درخت وگلهای بوته ها شاخه های آنها را تکمیل میکند.مکانیک
ساختمان باید

در اختیار
انسان باشد ونه باالعکس .

۵- سنت: تبعیت
ونه تقلید از سنت اساس معماری ارگانیک است.

۶- تزئینات :
بخشی جدایی ناپذیر از معماری است.رابطه تزییات به معماری همانند گلها به شاخه های
بوته می باشد.

۷- روح:روح
چیزی نیست که به ساختمان القا شود بلکه باید دردرون آن باشد وازداخل به خارج گسترش
یاید.

۸-بعد سوم:بر
خلاف اعتقاد عمومی ،بعد سوم عرض نیست ، بلکه ضخامت وعمق
است.

۹-فضا:عنصری
است که دائما باید در حال گسترش باشد.فضا یک شالوده نهانی است که تمام ریتمهای
ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته
باشند.

رایت خود
اصطلاح « معماری ارگانیک » را با واژه های دیگری نظیر پویا ، حیاتی ، جوهری و همه
جانبه تعریف کرده و با این مترادف سازی ها منظورخود رااز واژه«ارگانیک» که معادل
فارسی آن «اندام واره ای » است مشخص می سازد .

برخی از عناصر
فرم و فضای معماری معرف طبیعت گرایی رایت :

۱٫ تبعیت فرم
و فضای معماری ازویژگی های توپوگرافیکی زمین .

۲٫ استفاده از
مصالح و مواد طبیعی به صورت ابتدایی و خام.

۳٫ رها شدن در
طبیعت .

فرانک لوید رایت

مروری
برکارهای رایت:

هنرمند خلاق
به صورت ذاتی ورسمی رهبر هر جامعه ای است .مفسر طبیعی وبومی قالب بصری در هر نظم
اجتماعی است که زندگی درآن یا تحت آن نظم اجتماعی را برمی
گزینیم..

فرانک
لویدرایت۱۹۳۵

خانه
وینسلو

این خانه در
ریور فارست،ایلینوس ۱۸۹۳که ایده های بزرگ او در معماری خانگی ازاین خانه سرچشمه می
گیرد.

خانه وینسلو - معماری ارگانیک

خانه ویلیس ،هایلند پارک ،ایلینوس،۱۹۰۲- با یک المان مرکزی
که از بقیه خانه
بزرگتر که در ((پریری)) بیشتر اوقات این المان فضای نشیمن دو
طبقه بود.

خانه ویلیس ،هایلند پارک  - معماری ارگانیک

خانه مارتین
در بوفالو،نیورک،۱۹۰۴- صفحات پوششی وسیع،کم ا رتفاع وادامه یافته با پنجره های
نواری وترا سهایی که به طرف طبیعت سوق میدهند.

خانه مارتین در بوفالو،نیورک، معماری ارگانیک

ساختمان
لارکین در بوفالو؛ نیویورک ۱۹۰۴٫مجموعه ای مونومنتال که نظیر آن قیلا“دیده نشد
بود.احتمالا“ کمی مد یون روحیه صنعتی آمریکایی در مورد سیلوها می
باشد.

ساختمان لارکین در بوفالو؛  معماری ارگانیک

معبد
اونیتاریودر اوک پارک ایلینیویس،۱۹۰۶،ساختمانی عظیم وبا قدرت ا ز
بتن.

منبع:

/ 2 نظر / 42 بازدید
اوا

سلام! وبلاگ خیلی قشنگی داریا ! اکثر مطالب وبلاگت رو دیدم خیلی خوبه ادامه بده خسته نباشی! پست های بیشتر قرار بده که بیشتر بهت سر بزنیم . در کل خیلی از وبلاگت لذت بردم تشکر . اگر هم خواستی یه سر ه وبسایتم بزن شاید خوشت اومد مرسی [چشمک][لبخند]

2ماهی

سلام هم مطالب و هم عکس ها جداب و زیبا هستند. موفق باشید[گل]